Operace s polynomy

Úloha číslo: 2619

Určete součet, rozdíl, součin a podíl následujících polynomů \(p\) a \(q\).

  • Varianta 1

    \(p(x)=5x^3+3x^2+4x+3\), \(q(x)=3x^2-1x+5\) nad \(\mathbb R\)

  • Varianta 2

    \(p(x)=3x^3+2x^2+4x+1\), \(q(x)=x^2+2x+2\) nad \(\mathbb Z_5\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze