Matice řádu 3

Úloha číslo: 2574

Spočítejte derminanty následujících reálných matic:

 • Varianta 1

  \(\begin{pmatrix} 18 & 11 & 11 \\ 11 & 11 & 11 \\ 11 & 11 & 24 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 2

  \(\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 3

  \(\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 4

  \(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 5

  \(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze