Jordanův tvar - diagonalizovatelné matice

Úloha číslo: 2648

Rozložte následující matici na součin \(\mathbf R\mathbf J\mathbf R^{-1}\), kde matice \(\mathbf R\) je regulární a matice \(\mathbf J\) je v Jordanově normálním tvaru.

 • Varianta 1

  \( \begin{pmatrix} -11 & 30 \\ -10 & 24 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 2

  \( \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ 2 & -4 & 8 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 3

  \( \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \\ -4 & 0 & 4 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 4

  \( \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -5 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze