Proložení roviny

Úloha číslo: 2347

Proložte rovinu \(ax+by+cz+d=0\) body

 • Varianta 1

  \((2{,}4,4)\), \((3{,}4,3)\) a \((3{,}1,6)\)

 • Varianta 2

  \((6{,}4,6)\), \((3{,}5,4)\) a \((5{,}2,3)\)

 • Varianta 3

  \((5{,}4,7)\), \((4{,}5,5)\) a \((2{,}2,6)\)

 • Varianta 4

  \((6{,}3,5)\), \((3{,}2,7)\) a \((5{,}1,4)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze