Převod tvaru

Úloha číslo: 3252

Převeďte následující úlohy do tvaru \(\max \mathbf c^T\mathbf x: A\mathbf x\le\mathbf b\) a do tvaru \(\max \mathbf c^T\mathbf x: A\mathbf x=\mathbf b, \mathbf x\ge 0\):

  • Varianta 1

    \[\begin{eqnarray*} \min x_3 - 2x_1 \\ 5 x_1 + 3x_2 & = & 6 \\ - x_2 - 2x_3 & \le & -4 \\ 3 x_1 + 2x_2 - 6x_3 & \ge & 6 \\ -2 x_1 - x_2 + 3x_3 & \ge & -5 \\ x_2 & \le & 0 \\ x_1 & \ge & -3 \end{eqnarray*}\]

  • Varianta 2

    \[\begin{eqnarray*} \min 2x_1 - x_2 \\ x_1 - 4x_2 & \ge & -5 \\ - 3x_2 & \ge & 6 \\ -2 x_1 + x_2 & = & 5 \\ x_1 & \le & -3 \end{eqnarray*}\]

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze