Mocniny a odmocniny matice

Úloha číslo: 2649

S využitím Jordanova normálního tvaru spočtěte třetí mocninu a druhou odmocnimu následující matice

(Odmocninou rozumějte takovou matici, jejíž druhá mocnina je daná matice.)

 • Varianta 1

  \( \begin{pmatrix} -11 & 30 \\ -10 & 24 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 2

  \( \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ 2 & -4 & 8 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 3

  \( \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \\ -4 & 0 & 4 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 4

  \( \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -5 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze