Matice s parametry

Úloha číslo: 2578

Určete determinanty následujících reálných matic s parametry:

 • Varianta 1

  \(\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & a \\ 2 & -2 & 1 & b \\ 1 & 2 & 2 & c \\ -1 & 2 & -1 & d \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 2

  \(\begin{pmatrix} 0 & b & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & d \\ 0 & 1 & c & 0 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 3

  \(\begin{pmatrix} a & -1 & -1 & -1 \\ b & 0 & 1 & 1 \\ b & 1 & 0 & 1 \\ a & 1 & 1 & 0 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 4

  \(\begin{pmatrix} a & 0 & 1 & -1 \\ 0 & b & -1 & 1 \\ 1 & -1 & c & 0 \\ -1 & 1 & 0 & d \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze