Proložení přímky dvěma body

Úloha číslo: 2344

Určete rovnici přímky \(\pi\) v parametrickém tvaru \((x,y)=(x_0,y_0)+t(p,q)\), v obecném tvaru \(ax+by+c=0\), ve úsekovém tvaru \(\frac{x}{g} + \frac{y}{h} = 1\) a ve směrnicovém tvaru \(y=kx+l\), která prochází body \(A\) a \(B\) o daných souřadnicích.

Uvažte, zdali jsou koeficienty jednoznačné.

 • Varianta 1

  \(A=(1{,}2)\) a \(B=(3{,}4)\)

 • Varianta 2

  \(A=(-3{,}0)\) a \(B=(2{,}3)\)

 • Varianta 3

  \(A=(1,-1)\) a \(B=(2{,}2)\)

 • Varianta 4

  \(A=(2,-1)\) a \(B=(2{,}4)\)

 • Varianta 5

  \(A=(0{,}1)\) a \(B=(4{,}3)\)

 • Varianta 6

  \(A=(2{,}1)\) a \(B=(4{,}2)\)

 • Varianta 7

  \(A=(0{,}3)\) a \(B=(-2{,}3)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze