Symetrická matice formy

Úloha číslo: 2733

Nechť

\( \mathbf A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ \end{pmatrix} \)

je matice bilineární formy na \(\mathbb K^3\). Určete analytické vyjádření této formy i příslušné kvadratické formy. Najděte symetrickou matici, která vyjádřuje tutéž kvadratickou formu. (Vše vůči stejné bázi.)

  • Varianta 1

    Řešte pro \(\mathbb K=\mathbb R\).

  • Varianta 2

    Řešte pro \(\mathbb K=\mathbb Z_2\) (číslo 2 v \(\mathbb Z_2\) odpovídá 0).

  • Varianta 3

    Řešte pro \(\mathbb K=\mathbb Z_3\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze