Znaménko permutace

Úloha číslo: 2450

Určete znaménko následující permutace

 • Varianta 1

  \(p=(1\ 3\ 5\ \cdots\ (2n-1)\ 2\ 4\ 6\ \cdots\ 2n)\)

 • Varianta 2

  \(p=(1\ 4\ 7\ \cdots\ (3n-2)\ 2\ 5\ 8\ \cdots\ (3n-1)\ 3\ 6\ 9\ \cdots\ 3n)\)

 • Varianta 3

  \(p=(2\ 5\ 8\ \cdots\ (3n-1)\ 3\ 6\ 9\ \cdots\ 3n\ 1\ 4\ 7\ \cdots\ (3n-2))\)

 • Varianta 4

  \(p=(3\ 6\ 9\ \cdots\ 3n\ 2\ 5\ 8\ \cdots\ (3n-1)\ 1\ 4\ 7\ \cdots\ (3n-2))\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze