Průsečík rovin

Úloha číslo: 2348

Určete souřadnice průsečíků trojic rovin \(\alpha: x+y+z-10=0\), \(\beta: x+y-z-4=0\), \(\gamma: -x+y+z-6=0\), \(\delta: x-y+z-8=0\) a to:

 • Varianta 1

  \(\beta \cap \gamma \cap \delta \)

 • Varianta 2

  \(\alpha \cap \gamma \cap \delta \)

 • Varianta 3

  \(\alpha \cap \beta \cap \delta \)

 • Varianta 4

  \(\alpha \cap \beta \cap \gamma \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze