Cramerovo pravidlo

Úloha číslo: 2583

Pomocí Cramerova pravidla vyřešte soustavy:

  • Varianta 1

    \(\mathbf A\mathbf x=\mathbf b\) nad \(\mathbb R\) zadanou

    \( \mathbf A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ \end{pmatrix} \), \( \mathbf b = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \)

  • Varianta 2

    v \(\mathbb Z_5\):

    \[\begin{eqnarray*} 2x + y + 4z &=& 1 \\ 3x + y + 4z &=& 2 \\ 2x + 4y + 2z &=& 3 \end{eqnarray*}\]

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze