Adjungovaná matice a inverze

Úloha číslo: 2584

Pomocí adjungované matice najděte matici inverzní (pokud existuje) k následujícím maticím a to jak nad tělesem reálných čísel tak i nad tělesem \(\mathbb Z_5\)

  • Varianta 1

    \( \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

  • Varianta 2

    \( \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

  • Varianta 3

    \( \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze