Tři proměnné

Úloha číslo: 3257

Simplexovou metodou vyřešte následující úlohu LP.

  • Varianta 1

    \[\begin{eqnarray*} \max (x_1+2x_2-x_3) \\ 2x_1 + x_2 + x_3 & \le & 14 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 & \le & 28 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 & \le & 30 \\ x_1,x_2,x_3 & \ge & 0 \end{eqnarray*}\]

  • Varianta 2

    \[\begin{eqnarray*} \max (5x_1+2x_2+6x_3) \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 & \le & 42 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 & \le & 42 \\ 6x_1 - 5x_2 + 3x_3 & \le & 42 \\ x_1,x_2,x_3 & \ge & 0 \end{eqnarray*}\]

  • Varianta 3

    \[\begin{eqnarray*} \max (2x_1-x_2+x_3) \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 & \le & 40 \\ x_1 + x_3 & \le & 25 \\ 2x_1 + 3x_2 & \le & 32 \\ x_1,x_2,x_3 & \ge & 0 \end{eqnarray*}\]

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze