Nezávislost vůči inkluzi

Úloha číslo: 2516

Nechť \(V\) je vektorový prostor a \(X\subseteq Y \subseteq V\). Rozhodněte, která z následujících tvrzení jsou pravdivá:

 • Varianta 1

  Je-li \(X\) nezávislá, je \(Y\) závislá.

 • Varianta 2

  Je-li \(X\) nezávislá, je \(Y\) nezávislá.

 • Varianta 3

  Je-li \(Y\) nezávislá, je \(X\) nezávislá.

 • Varianta 4

  Je-li \(X\) závislá, je \(Y\) závislá.

 • Varianta 5

  Je-li \(Y\) závislá, je \(X\) závislá.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze