Matice 2 x 2

Úloha číslo: 2642

Nalezněte vlastní čísla a odpovídající vlastní vektory následující matice nad tělesem \(\mathbb C\)

 • Varianta 1

  \( \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & -3 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 2

  \( \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 3

  \( \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 4

  \( \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 4 & -1 \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze