Odmocnina nulové matice

Úloha číslo: 2401

Najděte nenulovou matici \(\mathbf A\) takovou, že \(\mathbf A\mathbf A=\mathbf 0\).

  • Nápověda

    Zvažte, jakým způsobem lze řádek vynulovat pomocí sloupce.

  • Výsledek

    Například \(\mathbf A= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ \end{pmatrix} \).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze