Rovnice se singulárními maticemi

Úloha číslo: 2410

Vyřešte rovnici \(\mathbf A\mathbf X=\mathbf B\) pro matice:

  • Varianta 1

    \(\mathbf A= \begin{pmatrix} 1 &0 &1\\ 3 &0 &2\\ 2 &2 &0\\ 0 &2 &2 \end{pmatrix} \), \( \mathbf B= \begin{pmatrix} 3 &-1\\ 8 &-3\\ 10 & 0\\ 8 & 2 \end{pmatrix} \).

  • Varianta 2

    \(\mathbf A= \begin{pmatrix} 1 &0 &1\\ 3 &0 &3\\ 2 &2 &0\\ 0 &2 &2 \end{pmatrix} \), \( \mathbf B= \begin{pmatrix} 3 &-1\\ 8 &-3\\ 10 & 0\\ 8 & 2 \end{pmatrix} \).

  • Varianta 3

    \( \begin{pmatrix} 1 &0 &1\\ 3 &0 &3\\ 2 &-1 &0\\ 0 &1 &2 \end{pmatrix} \), \( \mathbf B= \begin{pmatrix} 3 &-1\\ 9 &-3\\ 1 &-3\\ 5 & 1 \end{pmatrix} \).

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze