Problém řezání plechu

Úloha číslo: 3261

Dílna má dodat 400 kusů součástky A, 600 ks součástky B a 2625 ks součástky C. Z jednoho kusu plechu lze vykrájet podle pěti schémat různá množství součástek, jak je udáno v následující tabulce: Jakým způsobem je možné vykrájet požadované množství součástek při minimální spotřebě materiálu?

\(\begin{array}{|l|ccccc|} \hline Sou. & Sch. 1 & Sch. 2 & Sch. 3 & Sch. 4 & Sch. 5\\ \hline A & 8 & 4 & – & – & – \\ B & 4 & 10 & 16 & 10 & – \\ C & 1 & 2 & 3 & 20 & 100 \\ \hline \end{array} \)

  • Varianta 1

    Zformulujte primární i duální úlohu.

  • Varianta 2

    Vyřešte primární úlohu simplexovou metodou.

  • Varianta 3

    Vyřešte duální úlohu simplexovou metodou.

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze