Lagrangeova interpolace

Úloha číslo: 2625

Pomocí Lagrangeovy interpolace proložte kvadratický polynom (parabolu) body

  • Varianta 1

    \((-1,-9)\), \((1,-3)\) a \((2{,}3)\).

  • Varianta 2

    \((-1{,}10)\), \((1{,}4)\) a \((4{,}25)\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze