Zobrazení v rovině

Úloha číslo: 2551

Určete matice následujících lineárních zobrazení v rovině (\(\mathbb R^2\to \mathbb R^2\)) vůči kanonické bázi \(K\).

 • Varianta 1

  osová souměrnost podle osy 1. a 3. kvadrantu.

 • Varianta 2

  otočení o \(90^\circ\) kolem počátku proti směru hodinových ručiček.

 • Varianta 3

  otočení o úhel \(\alpha\) kolem počátku proti směru hodinových ručiček (první osa je vodorovná, druhá svislá).

 • Varianta 4

  projekce na první souřadnici \(p_1:(x,y)\to(x,0)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze