Soustava s pozitivně definitní maticí

Úloha číslo: 2722

Spočtěte Choleského rozklad matice \(\mathbf A\) a použijte ho k řešení soustavy \(\mathbf A\mathbf x = (10, 21, -32, 26, 23)^T\).

\( \mathbf A=\begin{pmatrix} 1& 2& -3& 2& 1\\ 2& 5& -6& 3& 2\\ -3& -6& 10& -5& -3\\ 2& 3& -5& 15& 11\\ 1& 2& -3& 11& 14 \end{pmatrix} \)

 • Nápověda

  Pro rozklad \(\mathbf A=\mathbf U^H\mathbf U\mathbf x\) zaveďte substituci \(\mathbf U\mathbf x=\mathbf y\).

 • Řešení

  Hledaný rozklad je \( \mathbf U= \begin{pmatrix} 1& 2&-3& 2& 1\\ 0& 1& 0&-1& 0\\ 0& 0& 1& 1& 0\\ 0& 0& 0& 3& 3\\ 0& 0& 0& 0& 2 \end{pmatrix} \).

  Soustava \(\mathbf U^H\mathbf y=\mathbf b\) dává \(\mathbf y=(10, 1, -2, 3, 2)^T\) a \(\mathbf U\mathbf x=\mathbf y\) dává \(\mathbf x=(1, 1, -2, 0, 1)^T\).

  Protože matice obou soustav jsou v odstupňovaném tvaru, stačí provést jen dvakrát zpětnou substituci.

 • Výsledek

  Řešením soustavy je \( \mathbf x=(1, 1, -2, 0, 1)^T \).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze