Vítejte ve Sbírce řešených matematických úloh

Tato sbírka obsahuje příklady pro cvičení z matematiky, primárně zaměřené na studenty prvního ročníku informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Kromě textů příkladů sbírka obsahuje i návody k řešení a výsledky.

Obtížnost úlohy je označena ikonou v pravém horním rohu a zkratkou za názvem úlohy. Zde je také uvedeno, zda je úloha zařazena do některé ze speciálních kategorií.

 

Obtížnost

Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic) Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)

Středně těžká úloha Středně těžká úloha

Obtížná úloha Obtížná úloha

 

Úloha řešená úvahou Úloha řešená úvahou

Úloha na trénování výpočtu Úloha na trénování výpočtu

Úloha na dokazování, ověřování Úloha na dokazování, ověřování

Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad

Komplexní úloha Komplexní úloha

Úloha s vysvětlením teorie Úloha s vysvětlením teorie

Otevřená problémová úloha Otevřená problémová úloha

 

U každé úlohy naleznete ikonu Odeslání emailu správci Sbírky či autorovi úlohy, pomocí které můžete odeslat email správci Sbírky či autorovi úlohy – např. upozornění na chybu, nápad na vylepšení úlohy, názor na kvalitu a užitečnost Sbírky, apod.

 

V případě problému, otázek nebo nápadů na vylepšení Sbírky se obraťte na Správce sbírky.