Součiny reálných matic

Úloha číslo: 2397

Pro reálné matice

\[ \mathbf A= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ \end{pmatrix},\ \mathbf B= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ \end{pmatrix},\ \mathbf C= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ \end{pmatrix},\ \]

\[ \mathbf D= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix},\ \mathbf E= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ \end{pmatrix},\ \]

 • Varianta 1

  Spočítejte součin \(\mathbf A\mathbf B\).

 • Varianta 2

  Spočítejte součin \(\mathbf B\mathbf A\).

 • Varianta 3

  Spočítejte součin \(\mathbf C\mathbf D\).

 • Varianta 4

  Spočítejte součin \(\mathbf D\mathbf E\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze