Kolmá projekce

Úloha číslo: 2701

Pro matice z předchozího příkladu určete ortogonální projekci \(\mathbf p\) vektoru \(\mathbf a=(2, 2, 1, 5)^T\) do řádkového prostoru a souřadnice této projekce \([\mathbf p]_Z\) vzhledem k bázi \(Z\).

 • Varianta 1

  viz matice \( \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 2

  viz matice \(\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ \end{pmatrix}\)

 • Varianta 3

  viz matice \( \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 4 \\ 6 & -5 & 3 & 6 \\ -4 & 2 & 4 & 2 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 4

  viz matice \(\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ \end{pmatrix}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze