Proložení paraboly

Úloha číslo: 2346

Proložte parabolu \(y=ax^2+bx+c\) body:

 • Varianta 1

  \((-1,-9)\), \((1,-3)\) a \((2{,}3)\)

 • Varianta 2

  \((-1{,}10)\), \((1{,}4)\) a \((4{,}25)\)

 • Varianta 3

  \((-1{,}0)\), \((1{,}4)\) a \((2,-6)\)

 • Varianta 4

  \((-2,-7)\), \((3,-17)\) a \((4,-37)\)

 • Varianta 5

  \((-3,-33)\), \((2,-8)\) a \((4,-68)\)

 • Varianta 6

  \((-2,-27)\), \((4{,}15)\) a \((7{,}36)\)

 • Varianta 7

  \((5{,}20)\), \((6{,}30)\) a \((11{,}110)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze