Násobnost kořene

Úloha číslo: 2624

Zjistěte násobnost

  • Varianta 1

    kořene 1 v polynomu \(x^4+2x^3+x^2+3x+3\) nad \(\mathbb Z_5\).

  • Varianta 2

    kořene 6 v polynomu \(x^4+3x^3+6x^2+3x+6\) nad \(\mathbb Z_7\).

  • Varianta 3

    kořene 1 v polynomu \(x^4+x^3+2x+2\) nad \(\mathbb Z_3\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze