Dvě proměnné

Úloha číslo: 3256

Vyřešte úlohu LP \[\begin{eqnarray*} \max (x_1+2x_2) \\ x_1 - x_2 & \le & 2 \\ -x_1 + x_2 & \le & 1 \\ 2x_1 + x_2 & \le & 7 \\ x_1,x_2 & \ge & 0 \end{eqnarray*}\]

  • Varianta 1

    nejprve grafickou metodou.

  • Varianta 2

    simplexovou metodou v rovnicovém tvaru a sledujte, kde se v mnohostěnu vyskytují bázická přípustná řešení.

  • Varianta 3

    Simplexovou metodou s použitím simplexové tabulky. (v prvním kroku vyberte za pivot \(x_1\)).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze