Provedení zkoušky

Úloha číslo: 2371

Zjistěte, zdali je \(\mathbf x=(4{,}0,-3{,}0,2)^T+p(-2{,}3,2{,}1,0)^T+q(1{,}2,-1{,}0,1)^T\) řešením soustavy

\[\begin{alignat*}{11} x_1 &-& x_2 &+& 2 x_3 &+& x_4 &+& 3 x_5 &=\ & 4 \\ 2 x_1 &-& 2 x_2 &+& 5 x_3 & & &+& 7 x_5 &=\ & 7 \\ x_1 &-& x_2 &+& x_3 &+& 3 x_4 &+& x_5 &=\ & 3 \\ x_1 &-& x_2 & & &+& 5 x_4 &+& 3 x_5 &=\ & 9 \end{alignat*}\]

 • Řešení

  Stačí dosadit do soustavy – buď tři nezávislé body (geometricky tvoří množina řešení rovinu), nebo ještě snáze přímo hodnoty včetně parametrů:

  \((4-2p+q)-(3p+2q)+2(-3+2p-q)+(p)+3(2+q)=\)

  \[=(4-6+6)+p(-2-3+4+1)+q(1-2-2+3)=4\]

  \(2(4-2p+q)-2(3p+2q)+5(-3+2p-q)+0+7(2+q)=\)

  \[=(8-15+14)+p(-4-6+10)+q(2-4-5+7)=7\]

  \((4-2p+q)-(3p+2q)+(-3+2p-q)+3(p)+1(2+q)=\)

  \[=(4-3+2)+p(-2-3+2+3)+q(1-2-1+1)=6+q\]

  – tato rovnice neplatí pro \(q \ne 0\).

  Zkouška nevyšla, \(\mathbf x\) není řešením soustavy.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze