Úhel dvou vektorů

Úloha číslo: 2677

Určete úhel mezi dvojicemi reálných vektorů (pokud lze, určete přesný úhel, jinak uveďte jeho kosinus).

Rozhodněte, jestli jde o úhel ostrý nebo tupý.

 • Varianta 1

  \(\mathbf x^T=(1, -4)\), \(\mathbf y^T=(8, 2)\).

 • Varianta 2

  \(\mathbf x^T=(3, 2, -2)\), \(\mathbf y^T=(0, 4, 1)\).

 • Varianta 3

  \(\mathbf x^T=(0, 0, 1)\), \(\mathbf y^T=(1, 0, -1)\).

 • Varianta 4

  \(\mathbf x^T=(3, 4)\), \(\mathbf y^T=(-1, 0)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze