Polynomy procházející zadanými body

Úloha číslo: 2626

Najděte všechny polynomy čtvrtého stupně, jejíchž graf prochází zadanými body.

  • Varianta 1

    \([-1{,}3]\), \([0,-3]\), \([1{,}3]\) a \([2{,}15]\).

  • Varianta 2

    \([-1,-3]\), \([0,-8]\), \([1{,}5]\) a \([2{,}6]\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze