Převod na odstupňovaný tvar

Úloha číslo: 3241

Převeďte následující matici \(\mathbf A\) na odstupňovaný tvar

 • Varianta 1

  \( \mathbf A= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 2 & -3 \\ 7 & 6 & 10 & 7 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 2

  \( \mathbf A=\begin{pmatrix} 2 & -3 & 13 & 18 \\ 6 & -9 & 7 & 10 \\ 2 & -3 & -3 & -4 \end{pmatrix} \)

 • Varianta 3

  \( \mathbf A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & 10 \\ 1 & 0 & 3 & -5 \\ 2 & 5 & 2 & 2 \\ \end{pmatrix} \)

 • Varianta 4

  \( \mathbf A= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 7 & -7 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 5 & -4 \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze