Násobení a transpozice

Úloha číslo: 2400

Nechť \(A\) je \(m \times n\) matice a \(B\) je \(n \times p\) matice. Rozhodněte, zda (vždy) platí.

  • Varianta 1

    \((AB)^\mathsf T = A^\mathsf T B^\mathsf T\).

  • Varianta 2

    \((AB)^\mathsf T = B^\mathsf T A^\mathsf T\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
	Zaslat komentář k úloze