Mocniny permutace

Úloha číslo: 2448

Spočtěte mocniny \(p^{10}\) a \(q^{99}\) pro permutace \(p\) a \(q\).

 • Varianta 1

  \(p=(6\ 4\ 1\ 5\ 3\ 2)\), \(q=(6\ 4\ 3\ 2\ 5\ 1)\).

 • Varianta 2

  \(p=(1\ 2\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 8\ 9)\), \(q=(1\ 3\ 5\ 7\ 9\ 8\ 6\ 4\ 2)\).

 • Varianta 3

  \(p=(5\ 4\ 3\ 2\ 1\ 9\ 8\ 7\ 6)\), \(q=(8\ 6\ 4\ 2\ 1\ 3\ 5\ 7\ 9)\).

 • Varianta 4

  \(p=(3\ 6\ 9\ 2\ 5\ 8\ 1\ 4\ 7)\), \(q=(9\ 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze