Soustava rovnic modulo prvočíslo.

Úloha číslo: 2375

Vyřešte soustavu rovnic v oboru celých čísel modulo zadané prvočíslo \(p\). \[\begin{align*}x_1 - x_4 &= 1 \\ x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 + x_4 &= 0 \\ \end{align*}\]

  • Varianta 1

    \(p=2\).

  • Varianta 2

    \(p = 3\).

  • Varianta 3

    \(p = 5\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze