Mocniny bez identity (písemkový)

Úloha číslo: 2454

Vyřešte:

  • Varianta 1

    Nalezněte příklad permutace \(\pi\) na \(7\) prvcích takové, že \(\pi^i \neq \hbox{id}\) pro \(i \in \{1, 2, …, 9\}\), ale \(\pi^{10} = \hbox{id}\).

  • Varianta 2

    Lze k podmínkám výše navíc ještě docílit \(\pi^{18} = \hbox{id}\)? (Nalezněte takovou \(\pi\) nebo zdůvodněte, že neexistuje.)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
	Zaslat komentář k úloze