Tři konkrétní ekvivalence

Úloha číslo: 3384

Rozhodněte, zda jsou ekvivalence následující relace a pokud ano, určete třídy ekvivalence:

 • Varianta

  \(X_1={\mathbb N}, xR_1y \Leftrightarrow p |(x-y)\) (zbytkové třídy modulo \(p\in {\mathbb N}, p\ge 2\))

 • Varianta

  \(X_2={\mathbb Z}\setminus 0, xR_2y \Leftrightarrow x|y \wedge y|x\)

 • Varianta

  \(X_3={\mathbb N}, xR_3y \Leftrightarrow \exists z\in {\mathbb N}: z|y \wedge z|x\).

  Co se stane, budeme-li požadovat \(z>1\)?

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze