Součty řad

Úloha číslo: 3696

S pomocí vytvořujících funkcí sečtěte následující řady:

 • Varianta

  \(\displaystyle \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2\)

 • Varianta

  \(\displaystyle \sum_{k=0}^n (-1)^k{n \choose k}^2\)

 • Varianta

  \(\displaystyle \sum_{k=0}^n k\cdot 2^k\)

 • Varianta

  \(\displaystyle \sum_{k=0}^n k {n \choose k}\)

 • Varianta

  \(\displaystyle \sum_{k=0}^n k^2 {n \choose k}\)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
Komplexní úloha
En translation
	Zaslat komentář k úloze