Uzavřenost tranzitivity

Úloha číslo: 3354

Buďte \(R\) a \(S\) tranzitivní relace na téže množině. Které z následujících relací jsou také tranzitivní?

 • Varianta

  \(R\cup S\)

 • Varianta

  \(R\cap S\)

 • Varianta

  \(R\setminus S\)

 • Varianta

  \(R\mathbin{\Delta}S\)

 • Varianta

  \(R\circ S\)

 • Varianta

  \(R^{-1}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze