Stejné skóre

Úloha číslo: 3622

Najděte příklad dvou grafů (dvou stromů, stromu a grafu, co není strom) se stejným skóre.

  • Odpověď

    Např. \((1{,}1,1{,}2,2{,}3)\), viz obrázky.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze