Dosažitelnost v orientovaném grafu

Úloha číslo: 3363

Uvažme orientovaný graf \(G\) a relaci \(R\) na jeho vrcholech definovanou tak, že \(xRy\) právě tehdy, když z \(x\) vede orientovaná cesta do \(y\).

 • Varianta

  Dokažte, že \(R\) je kvaziuspořádání (relace, která je reflexivní a transitivní, ale ne nutně antisymetrická).

 • Varianta

  Definujme symetrické jádro relace jako \(R_s=R\cap R^{-1}\). Dokažte, že \(R_s\) je ekvivalence.

 • Varianta

  Jaký význam mají třídy ekvivalence \(R_s\)?

 • Varianta

  Definujme relaci \(R_f\) faktorizací \(R\) podle \(R_s\). Jinými slovy \(R_f\) bude relace na ekvivalenčních třídách relace \(R_s\) definovaná tak, že \(A R_f B\) právě tehdy, když pro \(a\in A\) a \(b\in B\) platí \(a R b\). Dokažte, že tato definice je korektní, tedy že nezáleží na výběru prvků \(a\) a \(b\).

 • Varianta

  Ukažte, že relace \(R_f\) je (částečné) uspořádání.

 • Varianta

  Jak vypadají grafy, pro něž je \(R_s\) triviální ekvivalence? (Každý vrchol je ekvivalentní pouze se sebou samým.)

 • Varianta

  Jak vypadají grafy, pro něž je uspořádání \(R_f\) lineární?

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze