Největší a maximální prvky

Úloha číslo: 3406

U následujících variant rozhodněte, zda existuje uspořádání splňující danou podmínku. Pokud existuje, uveďte příklad.

 • Varianta

  Uspořádání bez největšího prvku, ale s maximálním prvkem; na neprázdné konečné množině.

 • Varianta

  Uspořádání bez největšího prvku a bez nejmenšího prvku; na neprázdné konečné množině.

 • Varianta

  Uspořádání bez největšího prvku a bez maximálního prvku; na neprázdné konečné množině.

 • Varianta

  Uspořádání bez největšího prvku, ale s maximálním prvkem; na nekonečné množině.

 • Varianta

  Uspořádání bez největšího a bez maximálního prvku; na nekonečné množině.

 • Varianta

  Uspořádání bez nekonečného řetězce; na nekonečné množině.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze