Součet prvků matice sousednosti

Úloha číslo: 3615

Nechť \(G\) je graf a \(A = (a_{ij})_{i,j=1}^n\) je jeho matice sousednosti. V závislosti na počtu vrcholů a hran určete součet všech prvků \(A\), tj. výraz \( \sum\limits_{i,j=1}^n a_{ij}. \)

 • Nápověda

  Jak vychází součet jednoho řádku?

 • Řešení

  Součet jednoho řádku je roven stupni daného vrcholu.

  V celkovém součtu je každá hrana započtena dvakrát.

 • Odpověď

  Součet prvků matice je \(2|E|\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze