Moivrova věta

Úloha číslo: 3298

Dokažte indukcí Moivrovu větu: \( (\cos \alpha + i \sin\alpha)^n = \cos(n\alpha)+ i \sin(n\alpha) \)

 • Nápověda

  Použijte vztahy:

  \(\cos(\alpha+\beta)=\cos(\alpha)\cos(\beta)-\sin(\alpha)\sin(\beta)\),

  \(\sin(\alpha+\beta)=\cos(\alpha)\sin(\beta)+\sin(\alpha)\cos(\beta)\).

 • Řešení

  Pro \(n=1\) není co dokazovat, neboť \((\cos \alpha + i \sin\alpha)^1 = \cos(1\alpha)+ i \sin(1\alpha)\).

  Indukční krok od \(n\) k \(n+1\):

  \( \begin{equation} (\cos \alpha + i \sin\alpha)^{n+1}=\\ = (\cos \alpha + i \sin\alpha)^n(\cos \alpha + i \sin\alpha)\\ = (\cos(n\alpha)+ i \sin(n\alpha))(\cos \alpha + i \sin\alpha)\\ = \cos(n\alpha)\cos \alpha + \cos(n\alpha) i \sin\alpha +i \sin(n\alpha)\cos \alpha +i \sin(n\alpha) i \sin\alpha \\ = \cos(n\alpha)\cos \alpha - \sin(n\alpha) \sin\alpha + i(\cos(n\alpha) \sin\alpha + \sin(n\alpha)\cos \alpha) \\ = \cos((n+1)\alpha)+ i \sin((n+1)\alpha)\\ \end{equation} \)

  V první úpravě jsme použili indukční předpoklad, v poslední součtové vzorce.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze