Zakázané podgrafy

Úloha číslo: 3576

Najděte všechny grafy, které jako podgraf neobsahují:

  • Varianta

    Cestu délky \(2\).

  • Varianta

    Cestu délky \(3\).

  • Varianta

    Žádnou sudou kružnici.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze