Záporné hrany

Úloha číslo: 4139

Sestrojte příklad grafu s jednou záporně ohodnocenou hranou, na němž Dijkstrův algoritmus selže.

Ve které části důkazu správnosti Dijkstrova algoritmu byl potřeba předpoklad nezápornosti délek hran?

  • Řešení

    Pokud dovolíme záporné délky hran, nemusí platit trojúhelníková nerovnost.

    Vezměme si např. \(G=C_3\) s délkami \(l(u,v)=1\), \(l(u,w)=2\), \(l(v,w)=-2\).

    Dikstrův algoritmus přednostně zpracuje \(v\) a oznámí, že \(dist(u,v)=1\), zatímco by cesta přes \(w\) měla celkovou délku \(0\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze