Vodníci a čarodějnice

Úloha číslo: 3427

Kolika způsoby lze rozestavit postavičky \(m\) vodníků a \(n\) čarodějnic tak, že žádní dva vodníci nestojí vedle sebe, když je navíc dáno:

 • Varianta

  \(m=5, n=7\), postavy stavíme do řady, vodníci jsou navzájem nerozeznatelní, a stejně tak i čarodějnice.

 • Varianta

  \(m=5, n=7\), postavy stavíme do řady, ale všechny jsou navzájem rozeznatelné.

 • Varianta

  \(m=5, n=7\), vodníci, resp. čarodějnice jsou navzájem nerozeznatelní, ale stavíme je do kruhu.

 • Varianta

  \(m=5, n=10\), vodníci, resp. čarodějnice jsou navzájem nerozeznatelní, ale stavíme je do kruhu.

 • Varianta

  \(m=6, n=12\), vodníci, resp. čarodějnice jsou navzájem nerozeznatelní, ale stavíme je do kruhu.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze