Přesmyčky

Úloha číslo: 3665

Kolik má slovo AUTOBUS přesmyček, v nichž se nevyskytuje samohláska AU?

 • 1 800
 • 2 160
 • 4 320
 • Řešení

  Všech přesmyček je \(\frac{7!}{2}=\frac{5\,040}2=2\,520\). Dvojka ve jmenovateli je za dva výskyty U.

  Těch, co obsahují AU je \(6!=720\), AU lze brát jako zvláštní hlásku.

 • Odpověď

  Správná odpověď je a.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze