Ekvivalence podle izomorfismu

Úloha číslo: 3574

Ukažte, že izomorfismus dává ekvivalenci na grafech s \(V_G=\{1,…,n\}\).

Zjistěte pro jaké grafy má jeho třída ekvivalence nejvíce prvků a nalezněte příklad takového grafu pro vhodné \(n\).

 • Řešení

  Relace "být" izomorfní je

  • reflexivní – každý graf je izomorfní sám sobě přes identitu
  • symetrická – je li \(f: G\to H\) izomorfismus, potom zobrazení \(f^{-1}: H\to G\) je také izomorfismem (k bijekci existuje inverzní zobrazení, a zachovávání hran i nehran u \(f\) vede k zachovávání hran i nehran u \(f^{-1}\))
  • tranzitivní – jsou-li \(f: F\to G\) a \(g: G\to H\) izomorfismy, potom jejich složení \(g\circ f\) je bijekce, co zachovává hrany i nehrany a tedy izomorfismus.

   (Formálně \((u,v)\in E_F \Leftrightarrow (f(u),f(v))\in E_G \Leftrightarrow (g(f(u)),g(f(v)))=((g\circ f)(u),(g\circ f)(v))\in E_H\).)

  Nejvíce izomorfních grafů, konkrétně \(n!\), na množině \(\{1,…,n\}\) nalezneme u strnulých grafů, protože každé očíslování vrcholů dává jiný graf.

  Příkladem strnulého grafu pro \(n\ge 6\) je \(P_n\cup\{(2{,}4)\}\), tedy cesta na vrcholech, kde druhý a čtvrtý vrchol jsou spojené hranou.

  1 se musí zobrazit sám na sebe, protože je jediný stupně jedna sousedící s vrcholem stupně tři, díky němu se 2 zobrazí sám na sebe, 4 také sám na sebe, protože nezbývá jiný vrchol stupně tři, atd.

  Rozborem případů se lze přesvědčit, že na nejvýše pěti vrcholech žádné strnulé grafy nejsou s vyjímkou \(K_1\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze