Ramseyova věta pro vrcholy

Úloha číslo: 3656

Dokažte, že pro každé přirozené \(k\) existuje přirozené \(n\) s následující vlastností. Jsou-li vrcholy úplného grafu \(K_n\) obarveny 14 barvami, potom existuje \(k\) vrcholů, které mají stejnou barvu.

  • Řešení

    Podle Dirichletova principu stačí vzít \(n=14k-13\), potom některá ze 14 podmnožin bude obsahovat alespoň \(k\) vrcholů.

    Hrany grafu zde nejsou podstatné.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze